Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera/bonu podarunkowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA/BONU PODARUNKOWEGO WYDAWANEGO PRZEZ  BELLE SPA & CLINIC NA MOKOTOWIE.

§ 1

 1. Voucher/Bon podarunkowy jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 2. Voucher/Bon podarunkowy ma unikalny kod wygenerowany przez Belle Spa & Clinic w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na realizację usługi świadczonej przez Belle Spa & Clinic. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez Belle Spa & Clinic oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Vouchery/Bony podarunkowe są dostępne w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 4. Termin ważności Vouchera/Bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Data ważności Vouchera/Bonu nie może ulec wydłużeniu.
 5. Klient w momencie zakupu usługi oferowanej przez Belle Spa & Clinic deklaruje czy chce otrzymać Voucher/Bon.
 6. W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher/Bon.
 7. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera/Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.

§ 2

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 2. Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon.
 3. W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon uznajemy za zrealizowany.
 4. Klient, realizując Voucher/Bon podarunkowy podaje jego unikatowy numer. Zawsze na wizytę przynosi ze sobą Voucher/Bon.
 5. Voucher/Bon może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Bonu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Bonu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 6. Płatność Voucherem/Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.
 7. Vouchery/Bony podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 8. Vouchery/Bony podarunkowe na wybrane usługi mogą być wymienione na wszystkie inne usługi z oferty Belle Spa & Clinic, z wyjątkiem zabiegów laserowych i wykonywanych przez lekarza.
 9. Vouchery/Bony podarunkowe wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów prócz zabiegów laserowych i wykonywanych przez lekarza.

§ 3

 1. Sprzedaż Voucherów/Bonów jest prowadzona bezpośrednio w salonie Belle Spa & Clinic. Można je również zakupić, składając zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.bellespa.pl lub drogą mailową salon@bellespa.pl.
 2. Płatność za Voucher/Bon kupiony bezpośrednio w Belle Spa & Clinic dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą.
 3. Za Voucher/Bon zamówiony przez internet, przyjmujemy płatność przelewem.Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo.
 4. Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
 5. Opłatę za przesyłkę Vouchera/Bonu podarunkowego ponosi Kupujący.

§ 4

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Belle Spa & Clinic zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio w Belle Spa & Clinic w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.
 2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 5

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest FERN MODERN Dorota Matlakiewicz-Papis, ul. Nowoursynowska 172B; 02-787 Warszawa.
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
 4. a) realizacji Vouchera
 5. c) rozliczenia i zafakturowania usług,
 6. d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
 7. e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 8. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.
 10. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
 11. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 13. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

§ 6

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.bellespa.pl.

© 2024 Belle Spa & Clinic - salon kosmetyczny Warszawa Mokotów | salon spa Warszawa | klinika Warszawa | Intraject | masaż ciała | masaż twarzy | Wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl

BELLE SPA & CLINIC

ul. Bukowińska 26C
02-703 Warszawa

GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 10.00 – 21.00
sob. 10.00 – 16.00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
e-mail: salon@bellespa.pl
tel.: 795 555 795